Start Om Heurlins Processer Logistik Miljö Kvalitet & Säkerhet Kontakt Kunder Aktuellt Gröna Stolpen
Just nu Framtid Historik
Just nu

Heurlins lackering har idag ca 90 anställda och lackerar produkter till varierande branscher.

Vår kompetens, erfarenhet och vårt oberoende säkerställer att våra åtaganden uppfyller kundens krav och önskemål.

Heurlins AB har ett certifierat ledningssystem för kvalitet och miljö som uppfyller kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Ledningssystemet omfattar alla identifierade kundkrav, alla processer samt dess produkter, tjänster och personal samt alla kravelement i standarderna.

Syftet med ledningssystemet är i första hand att säkerställa kundtillfredsställelse, effektivisera interna processer, miljöförbättringar och att skapa ständiga förbättringar.

Vår vision är enkel, faktiskt rätt självklar. Vi skall vara det bästa alternativet för våra kunder.

Bäst är ett ord som förpliktar och vi skall vara bäst i det vi ger oss in på. Har vi satt oss i båten skall vi ro den i land.

Costreduction är ett ord vi arbetar med varje dag och vi vet att prisökning är ett ”fult” ord som vi undviker att använda. Vi är kostnadsmedvetna i allt vi gör.

En liten vink om att vi inte är på fel spår är att vi har förmånen att kalla oss Gasell företag.

Dags att prova en Professional Painter?


Heurlins Lackering AB Birger Svenssons väg 18 432 40 Varberg +46-(0)340-19050 info@heurlins.se
Wiiks WebByrå